Så har regeringen beslutat att det är slut med sötebrödsdagarna för alla som äger A-traktorer. Numera måste dessa besiktigas vartannat år.

Jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt.

Det lär finnas en och annan direkt livsfarlig A-traktor som är ute och kör i trafiken. Det lär även finnas en och annan som går att köra betydligt snabbare än vad lagen anger att den får framföras.

På det hela taget blir det dock en extra utgift för alla unga som redan idag har det knapert. Detta betyder i förlängningen ett bakslag för bilhobbyn då A-traktorer för många är det första steget in i vår älskade passion.

För regeringens del blir det en liten men ändå märkbart arbetsmarknadsåtgärd (med bonusen “ökad trafiksäkerhet”, hur många olyckor nu A-traktorer är involverade i?). Fler jobb skapas förstås när tusen och åter tusen A-traktorer måste kontrollbesiktigas vartannat år (det fanns 19 647 A-traktorer / EPA-traktorer registrerade i vägtrafikregistret i juli 2016).

Sedan är det nog slutligen så att man från regeringshåll helst av allt inte vill se några A-traktorer på vägarna alls.

Share