Näe. Det här går ju inte. Efter gårdagens kaos rörande att våra kära hobbyfordon inte ska få vistas i städer i framtiden på grund av stränga miljökrav i form av miljözoner stod mitt hopp till ett rykte som florerade. Ja, att Sverige kommer att gå på den europeiska linjen och helt enkelt tillåta veteranfordon (bilar äldre än 30 år) att vistas i stan, miljözon eller inte.

Så jag begärde helt enkelt ut Transportstyrelsens utredning som precis lämnats till Näringsdepartementet.

Efter att ha ögnat igenom utredningen “Miljözoner för lätta fordon”.(TSV 2015-4545) kan konstateras att den är positiv till veteranfordon, men dubbeltydig. Samtidigt ska vi inte glömma att ett gynnande förvaltningsbeslut inte är något man river upp i bara så där. Den mesta tillåtande formuleringen, om nu utredningen leder fram till ett beslut, bör vara den som gäller.

Hur som helst. På ett ställe i utredningen står det:

Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:

[…]

6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227), dock inte i miljözon klass 3.

Längre ner står det mer gynnande:

Veteranfordon får föras i miljözon, enligt 11 kap. 4 § trafikförordningen.

Jag går på den positiva linjen! Det är ju trots allt ändå lillördag och bara tre vintermånader kvar… 😀

Eller som en bekant vid namn Bengt beskriver läget:

“Då låter det ju i alla fall som om intentionen är att helt eller delvis befria vissa grupper av fordon från dessa nya krav. I så fall är det kanske inte heller helt omöjligt att dessa lättnader kan komma att justeras vid behov för att bättre motsvara intentionen.”

Hur som helst kan det absolut vara läge att följa hur det här utvecklar sig…

Share