2016-10-26-lycka-ar-att-fa-ateranvanda

Ja. Det är total glädje att inse att man åter får användning för ett gammalt “specialverktyg” som man tillverkat för att lösa en helt annan uppgift (lossa tändstift på en Chevrolet Caprice).

Nope. Kommer inte att återanvända de där skruvarna och muttrarna som utgör fästelement mellan gren- och avgasrör… 😀

Share