2015-12-24-god-jul

Ha en fantastisk julafton nu! Och jag hoppas att den rödklädda gubben ger dig många klappar, samt att han anländer i en T-bucket med kompressor…

Renar har ingen chans mot hästkrafter!

Share