Nedanstående lösning serverad av en av garagepolarna väcker tankarna till liv på hur det ska gå vid nästa besiktning av Novan nästnästa sommar (besök hos kontrollinstans vartannat år rockar!). Men tydliga påklistrade kilometersiffror på mätarglaset, siffror som ska synas även i mörkret, ska tydligen räcka. Oavsett om det handlar om en vanlig besiktning eller vid registreringsbesiktning.

mph_to_km.jpg

Share