Här kommer ett julklappstips till. I sista minuten…

Har du någonsin funderat över historien bakom företaget Hurst Performance?! Klart att du har. Nu har förlaget Car Tech släppt boken “Hurst Equipped: More Than 50 Years of High Performance” vilket gör att du kan stilla dina nyfikenhet.

I boken kan man bland annat läsa att företaget bildades 1958 och till en början var en bilverkstad som gick under namnet Hurst-Campbell.

Snart bytte man emellertid namn till Hurst Performance och började satsa på företagets kanske mest kända produkt: växelspakarna vid namn Hurst Shifters. Men det stannade inte där. Allehanda produkter togs fram och ingick sedemera i sortimentet; allt från varningssystem för att undvika soppatorsk till bromsar.

Författarna Mark Fletcher och Rich Truesdell redogör vidare för viktiga milstolpar som lade grunden till Hurst Performance framgångar. Bland dem märks samarbetet med AMC (Rambler, AMX) GM (Pontiac, Oldsmobile) och Chrysler (Dart, Barracuda). Extremt viktiga reklampelare som Hemi Under Glass, Steve McQueens Baja Boot och Linda Vaughn tas givetvis också upp.

För övrigt var det tekniker på Hurst Performance forskningsavdelning som uppfann den hydraulisk avbitaren. Verkyget som bland annat brandmän använder när de klipper upp bildörrar och biltak efter olyckor. Ett patent Hurst Performance ädelt nog skänkte bort. Vilket i sin tur ligger helt i linje med det säkerhetstänk som präglat ledningsbeslut så väl som teknikernas innovationer på Hurst Performance.

hurst_equipped

Share