Jag funderar rätt ofta över bristen på kvinnor när det kommer till att ha ett passionerat bilintresse. Eller brist och brist, avsaknad är nog ett bättre ord.

Visst finns de, kvinnorna. Men inte är de många. Och den stora lejonparten kvinnor som har ett starkt bilintresse föredrar att köra med bilen, inte meka.

Jag är inte direkt ensam om att fundera över män, kvinnor och teknik. Maja Fjaestad, forskare i vetenskapshistoria vid KTH, har följande att säga om saken (i Dagens Nyheter) när det kommer till dataspel.

– Att datorspel är en manligt kodad teknik beror på många saker, säger Maja Fjaestad. Mäns teknikvärld och fritid har som regel en stark betoning på lekande, svårtillgänglighet och prestation. Det stämmer väl in på datorspel.

Det kan definitivt även appliceras på bilvärlden! Lekande? Check! Prestation? Check! Svårtillgänglighet? Check!

Just svårtillgängligheten och prestationen är extra intressanta faktorer. För att bli etablerad i en subkultur, till exempel jänkebilsvärlden, måste du prestera. Du ska kunna skruva på din bil och veta vad som händer. Du förväntas kunna mycket om lite; årtal, bilmodeller och en rackarns massa detaljer. Sådant tar tid att lära sig. Tid de allra flesta kvinnor inte har, då de oftast har fått lära sig från barnsben att omhändertagande är vad de ska ägna sitt liv åt. Omhändertagande av barn, familj, hem och det egna utseendet.

Samtidigt ska vi väl inte glömma att en delförklaring till ovanstående är att en del intressen delvis handlar delvis om att distansiera sig från vardagen, kanske till och med från det gråa och tråkiga samhället. Bilhobbyn är till viss del ett sådant intresse. Många, däribland jag själv, ser det som en frizon där jag kan hänge mig åt det jag verkligen älskar, utan att någon annan blandar sig i vad jag gör. Frihet, om än i väldigt liten skala.

För egen del handlar det dock inte om att ta avstånd från eller skapa en barriär mot den andra könet.

Jag hoppas och tror att nästa generation, åtminstone i Sverige, tänker annorlunda. Jag vet att en väldigt liten del av nästa generation (Noomi) kommer att göra det.

mekaniker.jpg

Share