Denna uppsättning bakaxelpackningar inklusive bultmönster täcker in det stora flertalet amerikanska bakaxlar.

Bra att ha till hands när det är dags att identifiera din eller vännens bakaxel!

bakaxlar

Share