Det är när man står i begrepp att börja renovera slot mags-fälgarna och man hittar röd färg på baksidan som man inser att någon en gång i tiden faktiskt målat själva hålen i fälgarna på tidstypiskt sätt. Det är kärlek och glädje, det!

Share