2016-05-27-det-forbannade-oljelackaget-del-5-1

2016-05-27-det-forbannade-oljelackaget-del-5-2

Just det. Ovan ser du glipan mellan ramlageröverfall och kamkåpa före och efter det att jag avlägsnat material.

Före var glipan 2 mm som bredast, efteråt närmare en centimeter. Efter denna lilla operation hoppas jag att oljan i botten av kamkåpan hinner sjunka undan – om det nu var det som var problemet.

Share