Efter en del efterforskande hur en motortvätt genomförs på bästa sätt var det så dags för Capricens V8:a att knådas med avfettning och vatten.

Det blev en rätt nojig rengöringsprocess med avskärmade och punktvisa insatser. Fördelare, batteri, säkringar, tändstift, generator, tändspole och olika remmar lämnades exempelvis med samma halvskitiga status som tidigare, vilket också gällde ytor i direkt anslutning till dessa vattenkänsliga delar.

Men eftersom ny skit inte alls tillförs i samma omfattning som den gamla gradvis kommer att avlägsnas på ett eller annat sätt (förmodligen genom att delar byts ut), så gör det inte så mycket att motor och motorutrymmet inte blev 100 procent smutsbefriat.

Alltså får luftburkens blanka renhet även fortsättningsvis stjäla betraktarens hela uppmärksamhet.

motortvatt.jpg

Share