2015-05-04-att-hitta-ratt-kylarslangar

Har du en Nova från 1968-1974 med CSB och en aluminiumkylare från Griffin? Den långa mekaniska vattenpumpen och inga tillbehör monterade på nedre, högra framsidan av motorn?

Då kan du lägga “Gates 20662 Molded Coolant Hose” samt “Gates 20607 Upper Radiator Hose” på minnet. Dessa två kylarslangar kommer med stor sannolikhet att passa just din konfiguration.

Så är det i alla fall för mig. Det tog emellertid en timme vid Hansen Racings 20 meter långa samt 4 meter höga kylarslangshylla på företagets lager att fundera ut vilka slangar jag behöver…

Om jag sparat denna information för framtiden? Jo.

Share