2014-04-04-sa-sparar-du-pa-kamaxeln-1

Dags att montera din nya kamaxel tillsammans med lyftare, vippor och ventilstänger? Dags att ställa in ventilspelet?

Om du följer regelboken så har du vid det här laget smörjt in kamaxelns nockar och undersidan av lyftarna med särskilt kamaxelfett anpassad för detta ändamål. Som innehåller molybdenumdisulfid, av de flesta kallat molyfett av förklarliga skäl.

Ja, om du inte sportar hydraliska rullyftare förstås.

Här finns det två varianter av kamaxelfett som är intressanta att ta upp. Competition Cams röda sörja som är lättflytande och som passar bäst om man smäller ihop motorn och kör in den inom kort, eller Cranes kampasta som passar oss tröttskallar bättre. Med Cranefettet kan motorn stå ihopmonterad i ett antal månader utan att inkörningsoljan hamnar i tråget till ingen nytta.

Det intressanta här är dock vad som händer vid själva installationen. Då du smörjt in nockar och lyftare med det för kamaxelns livslängd så viktiga fettet så vill du inte vrida runt veven mer än vad nöden kräver. Då skrapar du ju av fettet (observera att du vid applicering ska massera nockar och lyftare!). Dessutom och kanske viktigast finns det risk för att du skadar kamaxeln om du släpar runt lyftarna på de icke inkörda kamnockarna.

Alltså är det tänkt att du ska ställa in alla 16 ventilerna på ett enda vevaxelvarv. Jepp, det går. Så rekommenderar Competition Cams och andra kamtillverkare att man gör sin ventilinställning.

2014-04-04-sa-sparar-du-pa-kamaxeln-3

Ergo: Montera kam, lyftare, vippor och stänger. Ställ veven i TDC på exhaust stroke. Ställ de åtta första ventilerna som står i bottenläge. Vrid veven 360 grader och ställ sedan de återstående 8 ventilerna (som nu befinner sig i bottenläge).

Jag insåg att detta måste gå att effektivisera något. Hoppas jag tänkte rätt?!

Mitt recept är att ställa veven i TDC på exhaust stroke först, och sedan montera enbart de första åtta lyftarna, stötstängerna och rullvipporna. Därefter ställer jag ventilspelet för dessa och vrider sedan vevaxeln 360 grader till nästa TDC (compression stroke) och monterar de sista åtta. Samt fixar spelet även för dem, förstås.

Genom att göra detta utsätter jag bara åtta kamnockar för extra slitage. Listigt va.

PS1. När vevpartiet står i TDC på ettans cylinder på exhaust stroke? När de båda lyftarna för cylinder 1 överlappar varandra, strax ovanför lyftarborren. DS2.

PS2. Som du säkert noterar så har jag smörjt in lyftarna med monteringsolja (Redline assembly lube, det mesta skavs av när man placerar lyftaren i loppet). De flesta föredrar olja för just lyftarna, och det finns även en och annan som anser att inte är bra med monteringsolja för lyftarna som på grund av denna oljas tröghet inte snurrar lika bra i lyftarborren som de skulle göra med vanlig olja. Det är mindre bra vid inkörning av kamaxeln. Jag har dock pratat med Mats Appelgren om detta då jag kommer att köra in/bänka motorn hos honom. Han säger att det är ok med monteringsolja istället för vanlig dito. Jag återkommer med mer information i ämnet vad det lider. DS2.

2014-04-04-sa-sparar-du-pa-kamaxeln-2

Share