Det låter för bra för att vara sant. Därför har jag också svårt att tro på EC1, en ny kylarvätska som ska ersätta glykol och tillika en svensk innovation.

Faktum är att den enligt uppfinnarna inte bara ersätter glykolen, den är dessutom extremt mycket bättre. Titta bara på EC1:s påstådda prestanda:

  1. Arbetstemperaturområde: Från -50 grader celsius till +240 grader celsius. För glykol/vatten i blandningen 50/50 är arbetstemperaturområdet -40 grader celcius till +120 grader celsius.
  2. EC1 behöver inte heller späs med vatten. Bara att hälla direkt i kylaren. Detta innebär att rost inte uppstår i kylsystemet, till skillnad från glykol som förvisso saktar ner rostbildandet men inte helt eliminerar det.
  3. EC1 är miljövänligt och luktar inte något.
  4. EC1 underhållssmörjer vattenpumpen och ger den ett längre liv.
  5. Skulle du blåsa topplockspackningen med EC1 i kylarsystemet skulle risken för ett haveri vara mindre eftersom EC1 inte påverkar oljesmörjningen på samma negativa sätt som glykol och vatten.
  6. EC1 påverkar inte heller gummi eller plats på något negativt sätt.
  7. Priset på kylarvätskan EC1 motsvarar glykolets prislapp.
  8. Glykol ska bytas frekvent eftersom dess verkan avtar med tiden. Vatten och glykol avdunstar också. EC1 dunstar inte, och när du en gång hällt i EC1 i ditt kylsystem behöver du aldrig byta det.
  9. EC1 är inte giftigt, till skillnad från glykol.

Fatta mig rätt här. Jag påstår inte att EC1 är rent humbug. Men det låter som sagt lite väl bra för att vara sant. Eller vad säger du? Har du rent av testat EC1? Har den en framtid i våra kylare?

Läs mer här: http://www.ec1.se

ec1.jpg

Share