Bränslefiltret sitter på en Chevroletmotor om 350 cui / 5,7 liter med förgasare av typen Rochester Quadra Jet 4BBL. Detta innebär att bränslefiltret sitter i förgasaren. Det finns andra lösningar där bränslefiltret sitter på en slang mellan förgasare och bränslepump, och då gäller det att ta reda på filtrets dimension mot soppaslang innan man köper ett nytt. Å andra är det enklare att byta filtret. 

  1. Om luftfiltret är i vägen, avlägsna det.
  2. Bränslefiltret sitter direkt på förgasaren, i slutet av bränsleledningen (som är det rör av metal som är anslutet i förgasaren).
  3. Lokalisera de två muttrar som dels håller fast hylsan/kapseln som innehåller filtret (stor mutter som del av hylsan) och själva bränsleröret (liten mutter). Lås fast kapselmuttern med 26:ans nyckel och skruva loss muttern (12:ans nyckel) som håller fast bränsleröret. Min mutter var låst med Loctite, så ett litet bestämt ryck krävdes. Sedan löpte muttern fint.
  4. För undan bränsleröret försiktigt, så det inte vägen, men vicka inte våldsamt på det (i onödan).
  5. Lossa kapseln med 26:ans nyckel. Dra ut den, och observera att det finns en fjäder innanför. Låt den ligga kvar i röret och slarva inte bort den.
  6. I kapseln finns bränslefiltret, observera åt vilket håll det är placerat och dubbelkolla så att ditt nya bränslefilter är av samma sort.
  7. Placera det nya bränslefiltret i kapseln, och skruva tillbaka den samt bränsleröret. Jag drog åt på känn, men det kan vara läge att konsultera en reparationshandbok eller någon expert för ett mer exakt moment. Någon form av Loctite kan också appliceras. Muttrarna utsätts för en hel del vibrationer, vilket över tid kan resultera i bränsleläckage. Det vill du inte ha. 
  8. Sätt tillbaka luftfiltret.
  9. Klar. Knäck en bärs, det har du gjort dig förtjänt av.
Share