Stadsjeepar och SUV:ar brukar lyftas fram som riktiga miljömonster. En ny studie utförd av forskare vid Victoria University i Wellington, Nya Zeeland, visar dock att en stor hund lämnar ett större ekologiskt fotavtryck än en fläskig stadsjepp.

Toyota Land Cruiser med en V8 om 318 hästkrafter och 4,6 liter förbrukar en energimängd som motsvarar ett ekologiskt fotavtryck om 0,41 hektar. Under förutsättning att ägaren kör 1 000 mil per år vill säga. En schäfer landar på ett ekologiskt fotavtryck om 1,1 hektar under samma tidsperiod, det är den markyta som krävs för att producera den föda som jycken behöver.

Ger perspektiv på miljöfrågan, eller hur.

hund_kor_bil.jpg

Share