Det här är Bowtie Brutus. Brutus gillar GM i allmänhet och Cheva i synnerhet. Var som Brutus.

Share