Har du någonsin testat en lite dyrare gängtapp? En sådan där som kostar 500 kronor? Då känner du till skillnaden mellan budget och kvalitet.

Nu är det emellertid inte bara skillnaden i kvalitet och pris som vi måste ta hänsyn till när vi rensar gängor eller skapar nya. Det finns flera typer av gängtappar som har olika funktioner. Här presenteras fem av dem som det kan vara bra att ha koll på.

Gängtapp med raka spår:  Den absolut vanligast förekommande gängtappen och fungerar i de flesta material. Den är emellertid bäst lämpad för kortspånande material eftersom den inte driver spånen framför sig. Gängtappar med raka spår fungerar att använda både vid gängning för hand samt i maskin.

Spåndrivande gängtapp: Spåndrivande gängtappar är i första hand avsedda för att gänga genomgående hål. De är konstruerade för att driva spånen framför sig och ser därmed till att kylvätska når skären.

Spiralgängtapp: Gängtappar med spiralspår är i huvudsak gjorda för att gänga i bottenhål, det vill säga ej genomgående. Gängtappen är konstruerad så att toppens spiral driver spånen uppåt och ur hålet, vilket minskar risken för så kallad spånklämning.

Gängtapp med varannan gänga: Denna gängtapp saknar varannan gänga vilket minskar friktionen och motståndet i svårbearbetade material. Exempel på material denna typ av gängtapp lämpar sig för är brons, rostfritt stål och mässing, men den passar även bra till aluminium.

Pressande gängtapp: Det som skiljer pressande gängtappar från skärande är att de istället för att skära gängan pressar (deformerar) gängan. Detta görs helt utan att skapa spån. Pressande gängtappar finns i två varianter; med och utan smörjspår. Gängtappar med smörjspår lämpar sig väl i exempelvis horisontella maskiner då de hjälper skärvätskan att tränga ner i hålet.

Share