Så var det gamla elsystemet utkastat.

Jag har egentligen inte haft några problem med det. Men… Givet att elbränder är en av de vanligaste orsakerna till att bilar försvinner i lågornas käftar – varför chansa?

För övrigt hade jag kunnat montera ut elsystemet på mindre än en timme om jag velat. Bara ta fram avbitartången och skrida till verket. Att metodiskt skruva ut kabel för kabel har dock givit mig en stor förståelse för hur jag ska gå tillväga när det nya ska monteras in.

Share