En vän till mig sätter alltid saxsprintarna på följande sätt.

2014-09-15-vad-sager-proffsen

Han är erkänt duktig på att meka men har ingen bättre förklaring än “”Det är så här man gör, enligt den gamla boken. Lätt att vika upp igen och bra stabilitet och ramlar ej ur.”

En annan vän, utbildad ingenjör, hävdar att “Min gissning är att sprinten är “skjuvhållfastare” i den riktning den sitter på bilden. I jämförelse med om den skulle roteras så att den böjs ut åt sidorna istället för uppåt nedåt. Sprinten ska ju förhindra att muttern vrids. Alltså utsätts sprinten för en skjuvande/böjande kraft tangiellt mot bulten (uppåt-nedåt på bilden) när den gör sitt jobb. Böjmotståndet på en asymmetrisk metallbit är ju högst i den riktning den är “längst” – alltså som den sitter.”

Det senare låter vettigt i teorin, men är det så det fungerar i praktiken?

Snyggt blir sättet ovan iaf!

Share