Internet är fullt med förståsigpåare och experter. Inte sällan eskalerar diskussionerna när två eller flera av dessa experter träffas på ett forum. När det gäller motorer och hobbymekaniker är de två hetaste ämnena  motoroljor och momentnycklar.

Just beträffande momentnycklar tänker jag särskilt på en kilometerlång tråkning på Sporthoj.com.

För att bespara dig timmar av mer eller mindre (mest mindre) intressant läsning följer här ett extrakt med det viktigaste ur den forumtråden, blandat med egna erfarenheter. Några riktigt bra tips som rör moment, och hur vi hobbymekaniker ska förhålla oss till det.

1. Eftersom verkstadshandböcker sällan redogör för skruvförbandens friktionskoefficient, vinkeldragning, smörjmedel eller motsvarande information… Hur bör vi tolka dessa? Med andra ord: skall vi smörja? Var skall vi smörja, och med vad?

– Rensa det gängade hålet med en gängtapp, blås ur med tryckluft (om du har). Rengör sedan skruven med stålborste (plus tryckluft om du har). Smörj gängorna och under skallen med lämpligt smörjmedel:
För aluminiumgods används aluminiumpasta, exempelvis Biltema 36-910. För stål eller gjutgods används kopparpasta, till exempel Biltema 36-1800. Det går också bra med motorolja.

2. Då momentet ofta är de enda data i verkstadshandböcker som delges och en momentnyckel är ett enkelt och relativt billigt verktyg ämnat att omsätta dessa i praktik; Hur skall vi hantera denna? Position, handhavande, förberedelser?

– Ställ in önskat moment på momentnyckeln enligt exempelvis verkstadshandboken. Dra först skruven så att du får ett “litet” motstånd, använd en hyls- eller ringnyckel av lämplig storlek. Dra med momentnyckeln i EN ENDA RÖRELSE tills rätt moment uppnåtts. Ibland säger verkstadsmanualen att du ska dra i två steg, först till exempel 3.5 Nm och i nästa omgång 5.5 Nm. Dra då samtliga skruvar med det första moment först och sedan med det andra. Viktigt att inte dra “nästan” klart och ta omtag. När du är klar så kom ihåg att SLÄPPA på spänningen i momentnyckeln. Glöm inte: Att göra rätt är viktigare än att ha rätt märke på momentnyckeln.

3. Med momentnycklar i lämplig kvalitet, rengjorda skruvar och en dutt 5-56 och noggranhet när det gäller angivet moment och jämnt dragna skruvar, är jag hemma då eller lurar några vanliga faror som man normalt inte tänker på?

– Du klarar dig oftast fint!

4. Varför ska man dra en momentnyckel i EN ENDA RÖRELSE tills det klickar, och inte ta omtag? Momentnyckeln borde väl känna av rätt moment ändå?

– Det har att göra med att startmomentet för att få igång rörelsen igen är rätt stort, har du då stannat strax under önskat moment kommer du lösa ut nyckeln ut utan att ha uppnått rätt moment.

5. Hur vårdar man sin momentnyckel bäst? Ja, bortsett från att den skall ligga i ospänt läge när den inte används.

– Det är i princip det, samt se till att den inte blir full i sand och slipdamm.

6. OM man vill kalibrera sin momentnyckel, var går man då? Är det värt det?

– Till företaget Exova METECH samt Nej! Att kalibrera momentnyckel är helt klart överkurs för hobbymekaren. Men kolla gärna med en annan momentnyckel så att ditt verktyg verkligen är korrekt kalibrerat.

7. Verkstadshandboken säger att jag ska dra torrt, och här står det används smörjmedel. Vad gäller?

– Följ verkstadshandboken!

8. Har vi glömt något?

– Ja. Är det exempelvis flera bultar som ska dras, till exempel till topplock eller ventilkåpor, är det viktigt att alla bultar dras med samma moment. Så trycket fördelas jämt, och packningen trycks ner lika mycket överallt.

Share