Jepp. Så är det.

När jag kollar igenom min egen samling med använda och oförbrukade skivor har varje skiva ett årtal instansat i metallen närmast hålet för utgående axel på kapmaskinen.

Varenda skiva. Vissa kapskivor har till och med en månad angiven efter årtalet.

Det här är något jag faktiskt inte vetat tidigare. En snabb rundfrågning i mekgaraget bland alla 36 gubbar och det visar sig att jag långt ifrån varit ensam med den okunskapen…

Vad är det som gäller då? Kapskivor med en datummärkning på centrumbrickan. Datummärkningen anger det datum då tillverkarens garanti för tillverkningsfel går ut. Om kapskivorna förvaras rätt så åldras de dock mycket långsamt och har endast en marginellt försämrad livslängd efter detta datum.

Med korrekt förvaring menas att du ska undvika fukt. Om kapskivor utsätts för fukt så förlorar de snabbt stadga och hållbarhet. En sådan skiva kan vara farlig att använda då den kan sprängas
i bitar med skaderisk som följd. Förvara alltså inte skivorna i exempelvis bilen med många temperaturväxlingar runt fryspunkten.

Så nu vet du det. Kan för övrigt även vara bra att veta att kapskivor, särskilt de tunna, är känsliga för stötar, slag och allmänt våld. Så ta det försiktigt med dem.

Just det: Det finns faktiskt kapskivor som inte har ett bäst före-datum. För dem gäller följande:

  1. Köp dem inte.
  2. Använd dem inte.
Share