Det ska väl villigt sägas att processen att kolla om kamaxeln är korrekt installerad var ganska obegriplig till dess att jag på allvar gav mig i kast med uppgiften. Så här i efterhand förstår jag dock lite mer av hur kamaxeln jobbar mot och med ventilerna, hur man graderar en kamaxel, vid vilka tillfälle på kammen ventilerna öppnar och stänger, hur tajmingen för detta ser ut i förhållande med kolvarnas rörelser, och så vidare.

Faktum är att det var en tämligen smal sak att kolla om kamaxeln var korrekt installerad. I alla fall med Intake centerline-metoden. Kamaxeln visade sig till vara installerad enligt 106 grader intake centerline, precis som kamkortet anger med kam- och vevaxeldrev nollade. Bra där!

indikatorklocka

För övrigt kommer här ett tips om din gradskiva har ett för stort hål: använd en svänghjulsavdragare (som ändå måste ingå i din verktygslåda) och tejpa den så att du bygger bort tomrummet mot gradskivans hål. Detta är en halvyxig lösning, men den fungerar tillräckligt bra (det vill säga är tillräckligt noggrann).

gradskiva

Share