George Richmond, chef på avdelningen för teknisk service på företaget Melling (bolaget är rätt känt för sina oljepumpar), är en festlig prick. Vem har inte sett hans underhållande instruktionsvideo (finns här) hur man ska montera en pressfattat oljepickup?!

Därtill är han kanske snabbast på internet när det gäller att besvara tekniska frågor som är relaterade till en motors oljesystem, plus grymt duktig i ämnet.

Vad passar bättre än att bolla iväg två  frågor till George?! Följande har han att säga i saken.

Jag håller på att bygga en motor, hur ska jag resonera…

1) … runt val av oljepump? Ska jag ha en högtryckspump, en högvolymspump, en kombination av dem båda eller räcker det med en standardpump?

Först och främst ska vi dra oss till minnes att det inte finns några exakta siffror huggna i sten vad gäller oljetryck eller oljeflöde. Vi här på Melling talar inte heller om för våra kunder – motorbyggarna – vad de ska ha för oljetryck. Om en motorbyggare når framgång med en särskild kombination och motorn är glad och lever ett bra liv, gott så. Kör i så fall vidare på denna lyckade kombination.

Annars gäller att om lagerspelen ökar kommer det att krävas mer volym att fylla upp detta spelrum. Alltså behövs en högvolymspump om en situation med stora lagerspel uppstår. Mindre lagerspel behöver snarare en standardpump, eller standardpump med högre oljetryck.

Trenden idag är annars en övergång från oljor med hög viskositet (mer trögflytande) till tunnare oljor, tajtare lagerspel än förr och lägre oljetryck.

Å förresten, glöm inte att högtrycks- och högvolymsoljepumpar kräver mer kraft för att drivas.

2) … runt val av pickup?

Oljepickuper av typen bolt on är enklare att installera än pressfattade, men utbudet av bolt on-pickuper är betydligt mindre än deras pressfattade kusiner.

Följdaktligen är pressfattade klurigare att installera, och ska svetsas fast. Då utbudet av pressfattade pickuper är betydligt större innebär det också att antalet kombinationer av tänkbara spelrum mellan pickup och oljetråget botten är många fler.

george_richmond_melling.jpg

Share